Luis García Albújar

Espacio Personal

Pre-poposta de projecte

En el meu projecte fotogràfic, vull crear un catàleg il·lustrat per a un ruta anomendada «Els Mites clàssics de Palma». En aquest recorregut, s’hauran de fotografiar, edificis, escultures, places, carrers que tenen alguna cosa a veure amb els mites grecorromana.

Les fotografies han de ser de caràcter publicitari, captivadores i on s’hi vegin els detalls i remarquin la narració principal de la ruta.